حفاظ استیل بالکن حصاری

حفاظ استیل بالکن حفاظ استیل بالکن

توضیحات پروژه

حفظ ایمنی کودکان و حیوانات خانگی در ساختمان ها در طبقات بالایی ضرورت استفاده از یک حفاظ بالکن مناسب را افزایش داده است. در گذشته نحوه اجرای حفاظ استیل بالکن مقرارت مشخصی نداشت و اکثرا گارد های حفاظ بالکن را به صورت چند ردیف لوله موازی به شکل افقی اجرا می کردند. این موضوع باعث شده بود که حفاظ بالکن شکل یک نردبان داشته باشد و همیشه خطر پرت شدن کودکان از بالای ساختمان به پایین وجود داشت زیرا کودک می توانست با قرار دادن پاهای خود بر روی نرده ها از آن بالا رفته و به پایین پرت شود. برای کاهش این خطر آتش نشانی مقرراتی را برای نصب حفاظ بالکن در نظر گرفت که تمام ساختمان سازان ملزم به رعایت آن هستند. در اجرای حفاظ استیل بالکن که مورد تایید باشد باید به این نکات توجه شود اول ارتفاع آن است که نباید از کف بالکن کمتر از 110 سانتیمتر باشد. دوم فاصله بین گارده های حفاظ استیل باکن است که حداکثر باید 12 سانتیمتر باشد و آخرین مورد شکل این گارد ها است که جای اینکه افقی نصب شوند باید به شکل عمودی اجرا شوند. با رعایت تمام این موارد حفاظ استیل بالکن حصاری ساخته می شود که ایمنی استاندارد آن مورد تایید آتش مشانی است.

برچسب ها: