حفاظ استیل حصاری

توضیحات پروژه

حفاظ استیل حصاری از استیل 304 ضد زنگ با ایمنی بالا ساخته می شود که به صورت اتصال لوله های افقی در دو ردیف و عمودی در فاصله های یک اندازه که تا ارتفاع مشخص در نمای تراس یا بالکن ها اجرا می شود. با توجه به احتمال پرت شدن افراد از ارتفاع باید در تمام ساختمان هایی که بیش از سه طبقه داردند از حفاظ است یل حصاری استفاده شود. قیمت و نحوه اچرای حفاظ استیل حصاری بر اساس متراژ سفارش و نوع متریال استفاده  شده در ساخت حفاظ تعیین می شود.

جزئیات پروژه

  • مشتری: این یک متن نمونه می باشد .
برچسب ها: