حفاظ بانکی پنجره

توضیحات پروژه

به دلیل اینکه پنجره ها اولین امکان ورود سارقین به داخل ساختمان ها است باید از یک مانع مستحکم و مناسب در جلوی پنجره ها استفاده شود تا ایمنی افزایش یابد. حفاظ استیل امروز به دلیل نیاز کم به نگهداری و امکان ساخت برای هر نوع ابعاد و پنجره ای برای ساخت حفاظ پنجره مورد توجه قرار گرفته است. از میان تمام مدل ها و روش های ساخت حفاظ استیل ایمن ترین و قوی ترین آنها مدل حفاظ بانکی است. حفاظ بانکی استیل یک گارد محافظ است که از اتصال لوله ها و پروفیل های استیل به روش جوشکاری آرگون که در داخل لوله های استیل برای افزایش استحکام آنها میلگرد آهنی کار گذاشته می شود اجرا و ساخته می شود. نوع آلیاژ استیل مورد استفاده در ساخت حفاظ بانکی از دو نوع استیل 304 و 201 می باشد.

برچسب ها: