حفاظ استیل خطی

توضیحات پروژه

حفاظ استیل خطی یک محافظ از چند ردیفی است که از لوله های استیل به شکل موازی در فاصله های یکسان برای طبقات بالایی ساختمان اجرا می شود.

جزئیات پروژه

  • مشتری: این یک متن نمونه می باشد .
برچسب ها: